Webcam Castelldefels (Barcelona)

Taula de vent i onatge (Barcelona)

Aquesta és una versió gràfica i simplificada de la taula de vent i onatge de Barcelona. S'actualitza al mateix temps que la taula de Ports (cada 12h) i descriu les condicions en mar obert. Les hores estan en GMT.

Meteorologia

Mapa d'onatge

Altura de la ola (metros)
Altura de la ola en metros

Temperatura de l'aigua

Temperatura del agua
Temperatura del agua